tình hình là mình đang làm đồ án tốt nghiệp . chuyên đề là hoàn thiện công tác quản lý tài sản ngắn hạn. mình tìm lung tung trên mạng mà không thấy bài mẫu nào. vậy cầu xin anh em nào có bài mẫu thì cho ình xin, hoặc anh em nào có khả năng làm được bài này cho mìn, thì xin cho mình tên và sdt, để tiện bàn bạc, đa tạ