Thư viện số svBK: Tài liệu mới được upload bởi 1973:

Hướng dẫn cài đặt Autodesk Inventor

Tải về

Hướng dẫn cài đặt Autodesk Inventor 2010

Cấu hình để các bạn cài đặt:

Hệ điều hành Microsoft Windows Vista ® (SP1) (32-bit hoặc 64-bit) Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate

* Windows ® XP Professional (SP2 hay SP3) hoặc Professional x64 Edition (SP2) (1,2,3).
* Xử lý Intel ® Pentium ® 4 tốc độ 2 GHz hoặc cao hơn , Intel ® Xeon ™, Intel ® Core ™, bộ xử lý AMD Athlon ™ 64, AMD Opteron ™, hoặc sau này (4).
* Có ít nhất 2 GB RAM (5).
* Graphic adapter hỗ trợ Direct3D 10, Direct3D 9 hoặc OpenGL (6,7).
* Drive DVD-ROM (8).
* Màn hình 1280 x 1024 hay cao hơn.
(* Kết nối đến Internet để tải các tập tin và truy cập vào Nhận đăng ký)
* Adobe ® Flash ® Player 10 (9)
* Trình duyệt Microsoft Internet Explorer phiên bản từ 6,0 đến 7,0.
* Microsoft Excel phiên bản từ 2003 đến năm 2007 cho các thành phần parametric, cũng như để tạo ra một dự án dựa trên các bảng tính.
Để có thể thiết kế các sản phẩm phức tạp cao (hơn 1000 thành phần), công ty Autodesk đã tạo nên sự bổ sung các yêu cầu sau đây:
* Hệ thống điều hành Windows XP Professional x64 Edition (SP2) hoặc Windows Vista 64-bit (SP1).
* AMD64, bộ xử lý Intel ® hoặc 64.
* Ít nhất 6 GB RAM.
* Graphic adapter cấp CAD workstations.