Chiều hôm qua tại phòng D5-104, mình nhặt được một thẻ sinh viên mang tên: Nguyễn Văn An, MSSV: 20070048, Ngày sinh: 29/04/1989, Lớp Công nghệ hàn K52. Bác An đọc được topic này thì liên hệ với em theo số điện thoại: 0973402195 hoặc Y!M: pancuro, để nhận thẻ lại nhé.