Mình vừa dọn nhà, phát hiện ra 1 ít sách, giáo trình ngành Hóa như sau:
1. Hóa lý & Hóa keo (Nguyễn Như Phú)
2. Hoá học hữu cơ (Ngô Thị Thuận)
3. Hoá học hữu cơ (Lê Mậu Quyền)
4. Cơ sở lý thuyết hoá học (Lê Mậu Quyền)
5. Động hoá học và xúc tác (Nguyễn Đình Huệ (cb))
6. Máy và thiết bị in (Nguyễn Văn Hạnh)
7. Bài tập Hoá lý cơ sở (Lâm Ngọc Thiềm (cb))
8. Hoá học phân tích định lượng (Bùi Long Biên)
9. Lý thuyết quá trình chụp ảnh (Trần Văn Thắng)
10. Luật xuất bản năm 2004
11. Hoá sinh công nghiệp (Lê Ngọc Tú (cb))
12. Cơ sở lý thuyết hoá học (Nguyễn Hạnh)
13. Cơ sở lý thuyết hoá học - phần bài tập (Lê Mậu Quyền)
14. Hoá học hữu cơ - tập 2 (Hoàng Trọng Yên (cb))
15. Bà tập hoá học vô cơ (Lê Mậu Quyền)
Những sách này đa phần là sách in và còn mới. Bạn nào có nhu cầu đề nghị liên hệ khoadien@gmail.com, mình ở Hà Nội.
P/s: Ngoài ra, mình còn mốt số sách Đại cương khác (Toán cao cấp, Vật lý...). Bạn nào cần hoặc có em, bạn... cần thì qua lấy nhé!