Đây là những hình ảnh trong 1 chương trình truyền hình của Nhật, nói về cuộc sống của du học sinh VN tại Nhật Bản: việc học tập, làm thêm, có cả đoạn phỏng vấn du học sinh VN + lời nhắn gửi của các du học sinh VN tới gia đình nữa. Rất xúc động