mình là sv trường công nghiệp trường mình mình thấy đào tạo không chuyên sâu lắm lên. Trong hè này mình muốn tìm một khóa học về đồ họa or lập trình web ở bách khoa có bạn nào biết về khóa học nào thì chỉ mình nhé thank mọi người.