Các anh chị cho e hỏi môn Máy Điện 1 của thầy Triệu Việt Linh ạ.Đề thi cuối kỳ có khó không và ra đề ở những phần nào ạ??!!