Cho mình hỏi triết học 2 K56 kì này thì ôn những gì, mình nghỉ suốt giờ chả biết gì. híc híc