Các Anh khóa trên ơi??????????? anh nào có câu hỏi bảo vệ đồ án dao và đồ án máy không ạh
chỉ bảo giúp e với. e kỳ này làm 2 đồ án mà sợ kkhi bảo vệ không biết ntn
mail của e : nguyenhafami@gmail.com