Có những giấc mơ dù ta ôm ấp cả một cuộc đời, có cố gắng đến mấy cũng không thể nào biến nó trở thành hiện thực, như câu chuyện mà tôi muốn kể cho bạn nghe sau đây… Mời các bạn cùng nghe... http://24h.com.vn/index.php/116