Em đang làm project1 về game ghép hình mà đang vướng một số vấn đề.
Vậy anh chị nào đã làm về game này có thể giúp em được không ạ