em đang làm đồ án thiết kế mạch điều khiển quạt thông minh mà không biết thế nào!
khi có người tới gần và nhiệt độ bên ngoài cao thì nó quay

khi ngủ thì nó quay chậm

khi nhiệt độ thấp thì nó tắt
anh,chị nào giúp e với!
anh,chị nào làm được xin liên hệ cho em 01649 819 184