bọn em đang làm đề tài mà không biết hướng đi như thế nào. anh, chị nào giúp em với!!!!!!!!!
biến đổi AD nhanh
1. nguyên lý ADC nhanh (loại 1 nhịp , 2 nhịp)

2 xây dựng mạch ADC 1 nhịp 4 bít
a. cấu trúc khối, dải đo Uxmin = 20mv Uxmax=10v
b. chọn linh kiện và xây dựng nguyên lý Uchuẩn= 16v

3. khi cần mã lỗi ra ở dạng BCD 8421 8 bít thì mạch điện đã thiết kế ở phần trên có thay đổi gì cho phù hợp. xây dựng lại mạch trong trường hợp nay.