Năm ngoái thấy Khoa CNVL có 01 đội tham gia, năm nay không biết có tiếp tục không vậy? cho em tham gia với