em muốm học Điều khiển _ Đo lường nhất là môm lập trình PLC , pac nào có tai liệu về PCS7 , Win CC , PLC s7 300 ( 400 ) , và hướng dẫn lập trinh trên PLC s7 300 thi càng tốt .... thì cho em xin : mọi chi tiêt mong các pác gửi về mail này cho em : conmuavotinh_nb@yahoo.com ....( gửi link dow hoặc file nén thì càng tôt ) em chân thành cảm ơn