Các sư huynh nào đã học môn truyền động điện thầy Hà Xuân Hòa mà có đề thì có thể share cho em với được không ạ. Có thể gửi vào mail kihun55@gmail.com cho e với. Em cảm ơn rất nhiều !
Căn bản là cuối kì thầy chả giới hạn cái gì, chả biết là thi phần nào nên chẳng có hướng để ôn tập gì cả. Rất mong các anh chị khóa trên giúp đỡ @@