User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: Ôn thi Linux

 1. #1
  Khánh Hòa
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài gửi
  159

  Mặc định Ôn thi Linux

  Đề tìm trên mà c mà củng thấy giống trên thư viện. Mọi người cùng làm nhé
  Quote:1. Hệ điều hành Unix có kiến trúc kiểu gì:
  a. Monolithic
  b. Layered
  c. Module
  d. Micro Kernel
  2. Sắp xếp các lớp sau trong kiến trúc của Unix/Linux theo thứ tự từ cao xuống thấp
  a. User / Standard Utilities (tools) / Standard Library / Kernel OS.
  b. User / Standard Library / Standard Utilities (tools) / Kernel OS.
  c. Standard Utilities (tools) / Standard Library / Hardware / Kernel OS.
  d. Standard Library / Standard Utilities (tools) / Hardware / Kernel OS.
  3. Khái niệm nào dưới đây đúng với OS Unix/Linux:
  a. Đa nhiệm, đa người dùng, hỗ trợ chia xẻ thời gian (Time sharing).
  b. Đa nhiệm, đơn người dùng, hỗ trợ chia xẻ thời gian (Time sharing).
  c. Đơn nhiệm, đa người dùng, hỗ trợ chia xẻ thời gian (Time sharing).
  d. Cả 3 ý trên đều không đúng.
  4. Một máy tính có 2 ổ cứng IDE đặt trên cùng 1 cáp ứng với khe cắm primary. Ổ cứng master chia thành 3 phân vùng: © primary , (D) logical, (E) logical. Hãy xác định tên của ổ đĩa E theo chuẩn đặt tên của Unix/Linux:
  a. hda6
  b. hdb6
  c. hda3
  d. hdb3
  5. Ổ cứng máy laptop chia thành 3 phân vùng: © primary , (D) logical, (E) logical. Hãy xác định tên của ổ đĩa D theo chuẩn đặt tên của Unix/Linux:
  a. hda5
  b. sda5
  c. hdb5
  d. sdb5
  6. Các thanh USB flash khi cắm vào máy laptop thường được kết nối theo chuẩn SCSI dạng secondary. Dùng fdisk ta có thể chia ổ USB thành 3 phân vùng: 1 primary và 2 secondary. Hãy xác định tên của phân vùng cuối cùng trong USB theo chuẩn đặt tên của Unix/Linux:
  a. hda6
  b. sda5
  c. sdb6
  d. sdc6
  7. Có tối đa bao nhiêu phân vùng primary trên một đĩa cứng:
  a. 1
  b. 2
  c. 4
  d. 8
  8. Khi cài đặt Linux, kích thước SWAP tối đa mà bạn có thể tạo ra là:
  a. 1GB
  b. 2GB
  c. 4GB
  d. 8GB
  9. Trong cài đặt mặc định của Linux, stage 1 của GRUB sẽ nằm ở đâu:
  a. Trong sector đầu tiên của phân vùng primary đầu tiên của đĩa cứng.
  b. Trong sector đầu tiên của phân vùng dùng để cài Linux
  c. Trong vùng SWAP.
  d. Trong sector đầu tiên của cả ổ đĩa.
  10. Trình tự nào đúng khi khởi động máy tính cài Linux với GRUB:
  a. BIOS  MBR  Kernel  Init (User)
  b. BIOS  MBR  stage 1 GRUB  Kernel
  c. BIOS  MBR  stage 2 GRUB  Kernel
  d. Cả 3 phương án trên đều không đúng.
  11. BootLoader trong Standard MBR đóng vai trò:
  a. Xác định phân vùng Primary nào có cờ khởi động Active
  b. Xác định phân vùng bất kỳ (kể cả Primary và Logical) có cờ khởi động.
  c. Xác định phân vùng Extended nào có cờ khởi động
  d. Xác định vị trí của các phân vùng (kể cả Primary và Logical).
  12. Vị trí sector đầu tiên của phân vùng Logical được xác định thông qua:
  a. MBR
  b. EBR
  c. BIOS
  d. CMOS
  13. Vị trí sector đầu tiên của phân vùng Extended được xác định thông qua:
  a. MBR
  b. EBR
  c. BIOS
  d. CMOS
  14. Trong file grub.conf có 1 dòng: root (hd0,4). Ý nghĩa của dòng này là:
  a. Khởi động từ phân vùng Primary thứ 4 trong đĩa cứng thứ nhất.
  b. Khởi động từ phân vùng Logical thứ 4 trong đĩa cứng thứ nhất.
  c. Khởi động từ phân vùng Logical thứ 1 của đĩa cứng thứ nhất.
  d. Cả ba ý trên đều không đúng.
  15. Trong file grub.conf có dòng: root (hd0,0) . Theo bạn ý nghĩa của nó là:
  a. Xác định phân vùng chứa thư mục boot, kernel, init ramdisk.
  b. Xác định phân vùng chứa hệ thống cây thư mục của OS Linux
  c. Xác định phân vùng cài đặt OS Linux.
  d. Xác định phân vùng để bung kernel OS.
  16. Trong file grub.conf có dòng: root=LABEL=/ . Theo bạn ý nghĩa của nó là:
  a. Đặt tên cho thư mục gốc root là dấu /
  b. Xác định vị trí cây thư mục OS để kernel kết nối sau khi bung.
  c. Không có ý nghĩa gì đặc biệt. Có thể bỏ đi cũng được.
  d. Cả 3 phương án trên đều không đúng.
  17. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) mà GRUB đọc để hiển thị các lựa chọn khởi động hệ thống : ………………………………………… �……………………………………… � ��.
  18. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) mà tiến trình init đọc đầu tiên : … … ………………………………………… �……………………………………… � ��……………
  19. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) cho Shell mà hệ thống đọc lúc người dùng đăng nhập ………………………………………… �……………………………………… � �� ………
  20. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) cho Shell sau khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chạy bằng cửa sổ terminal : ………………………………………… �………………….
  21. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) lưu trữ thông tin người dùng trong hệ thống : … ………………………………………… �……………………………………… � ��……………..
  22. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) lưu trữ thông tin về mật khẩu của người dùng trong hệ thống : ………………………………………… �……………………………………… � ��……… ……
  23. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) lưu trữ thông tin nhóm người dùng trong hệ thống : … ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  24. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) lưu trữ thông tin mật khẩu của nhóm người dùng trong hệ thống : … ………………………………………… �……………………………………….. � �…
  25. Phần lớn các Distro Linux đang dùng Xorg version 11. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) cho Xorg Server : … ………………………………………… �……………………………..
  26. Hãy viết tên file liên kết mềm (đường dẫn đầy đủ) của ổ đĩa CDROM : … … … .. …………. …..
  ...
  27. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) của thiết bị ảo sinh số ngẫu nhiên :…………………………
  ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  28. Ổ đĩa cứng là thiết bị làm việc theo cơ chế nào:
  a. character device.
  b. pipe device.
  c. block device.
  d. unbuffered character device.
  29. Hãy viết một câu lệnh để tạo ra 1 file /tmp/test kích thước 10M với block 1K: ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  30. Hãy viết một câu lệnh để format file /tmp/test theo định dạng ext2: ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  31. Hãy viết một câu lệnh để kết nối và làm việc với file thường /tmp/test như một block device (giả sử /mnt/test_device đã tồn tại) :……………………………. ……………………………………
  32. Hãy viết một câu lệnh để kết nối ổ đĩa CD vào thư mục /mnt/cdrom (đã có sẵn): …
  ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  33. Hãy viết một câu lệnh để tháo kết nối ổ đĩa CD từ cây thư mục hệ thống (file system tree) : ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  34. Thư mục nào trong các thư mục sau chứa các lệnh chỉ dành cho người quản trị:
  a. /bin.
  b. /usr/bin.
  c. /sbin.
  d. /usr/local/bin.
  35. Hãy viết tên đầy đủ của thư mục chứa thông tin của tất cả các tiến trình đang hoạt động : …….... ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  36. Hãy viết 1 câu lệnh thêm người dùng mới tên là sv_cntt, nằm trong nhóm cntt và có thư mục gốc là /home/sinhvien :………………………………………… ��… ………………………………… ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  37. Trong câu lệnh thêm 1 người dùng sv_cntt có sử dụng thuộc tính –p 123456 để thiết lập mật khẩu. Sau đó người dùng sv_cntt đăng nhập vào hệ thống. Kết quả nào sau đây là đúng:
  a. Không cần mật khẩu vẫn vào được hệ thống.
  b. Dùng mật khẩu 123456 đăng nhập thành công.
  c. Hệ thống thông báo mật khẩu không đúng.
  d. Cả 3 phương án trên đều không đúng.
  38. Thuộc tính nào không thể thực hiện khi tạo thêm 1 người dùng mới:
  a. Ấn định thư mục gốc.
  b. Ấn định thời gian sử dụng (ví dụ sau 1 năm thì hết hạn).
  c. Ấn định giá trị SUID, SGID.
  d. Ấn định chương trình chạy mặc định sau khi đăng nhập thành công.
  39. Hãy viết 1 câu lệnh cho biết người dùng đang làm việc với SHELL nào : …………………….…. ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  40. Ký tự nào sau đây ám chỉ thư mục gốc của người dùng:
  a. Dấu chấm ( . )
  b. Dấu hai chấm ( .. )
  c. Dấu ngã ( ~ ).
  d. Dấu gạch chéo ( / )
  41. Bạn đang là root. Câu lệnh $ echo ~ trả lại kết quả là gì : …………………………………………
  42. Hãy cho biết biến nào dưới đây không là biến môi trường của SHELL:
  a. UID.
  b. PPID.
  c. PWD.
  d. SUID.
  43. Hãy viết 1 câu lệnh dùng id, pipe và lệnh cut xác định giá trị UID của người dùng hiện tại:
  ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  44. Hãy cho biết câu lệnh nào sau đây xác định các nhóm người dùng mà người dùng hiện tại đăng ký trong đó :
  a. groups.
  b. echo $GROUP
  c. id
  d. whoami
  45. Cho trước tên của 1 group (tên là bin), hãy viết 1 câu lệnh dùng cat, pipe , grep và lệnh cut xác định các thành viên nằm trong nó: ………………………………………… �…………………. ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  46. Cho trước tên của 1 người dùng (tên là sv_cntt), hãy viết 1 câu lệnh dùng cat, pipe , grep và awk xác định tên chương trình mặc định được chạy sau khi người dùng đăng nhập:
  ………………………………………… �……………………………………… � ��………….
  47. Một file có quyền đọc, ghi với mọi đối tượng và chỉ có quyền thực thi đối với người sở hữu. Giá trị số nào dưới đây ứng với quyền truy nhập (permission, mod bits) của file ở dạng octal :
  a. 0766 .
  b. 6706.
  c. 0666.
  d. 7666.
  48. Một file có quyền đọc, ghi với mọi đối tượng và chỉ có quyền thực thi đối với người sở hữu và được thiết lập SUID. Hãy viết giá trị số ứng với quyền truy nhập (permission, mod bits) của file ở dạng octal: ………………………………………… �……………………………………… � ��.
  49. Một file thường X có quyền đọc, ghi với mọi đối tượng và chỉ có quyền thực thi đối với người sở hữu, nhóm sở hữu và được thiết lập SUID, SGID. Hãy viết 10 ký tự đầu tiên khi thực hiện lệnh ls –l X : ………………………………………… �……………………………………… � ��…….
  50. Có 1 thư mục dùng chung SHARE. Hãy viết 1 câu lệnh sao cho chỉ có ai là người sở hữu file của mình mới được xóa file, các người dùng khác không được quyền xóa file của người khác: ………………………………………… �……………………………………… � ��……………
  51. Cho trước 1 thư mục SHARE. Câu lệnh nào sau đây chỉ cho phép người dùng khác đọc nội dung file trong một thư mục khi biết tên và đường dẫn đầy đủ nhưng không cho phép liệt kê các file trong thư mục:
  a. chmod o-x+r SHARE.
  b. chomd g-x+r SHARE.
  c. chmod o-r+x SHARE.
  d. chmod g-x+r SHARE.
  52. Hãy cho biết biến môi trường nào sau đây trả lại giá trị PID của tiến trình hiện tại đang làm việc :
  a. $?
  b. $0
  c. $$
  d. $!
  53. Một chương trình được truyền vào 15 tham số: one two three …fifteen. Hãy viết 1 câu lệnh in ra giá trị tham số thứ 6 (để được kết quả là six) : ………………………………………… �………
  54. Một chương trình được truyền vào 15 tham số: one two three …fifteen. Hãy viết 1 câu lệnh in ra giá trị tham số thứ 12 (để được kết quả là twelve) : ………………………………………… �…..
  55. Câu lệnh: cat /etc/passwd | grep ‘^bin’ > /dev/null && echo $? trả lại kết quả là gì trong các giá trị sau :
  a. 1
  b. 0
  c. Dòng trắng không có ký tự nào
  d. bin:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
  56. Câu lệnh nào sau đây sẽ thực hiện vừa gán giá trị cho biến, vừa hiển thị kết quả nếu như biến chưa được gán giá trị:
  a. echo ${variable:-value}
  b. echo ${variable:=value}
  c. echo ${variable:?value}
  d. echo ${variable:+value}
  57. Câu lệnh: str=’_oldstring’ && echo –n ${str:+’_newstring’} && echo $str sẽ trả lại kết quả như thế nào trong các giá trị sau:
  a. _newstring_newstring
  b. _newstring_oldstring
  c. _oldstring_newstring
  d. _oldstring_oldstring
  58. Hãy cho biết kết quả đúng ứng với câu lệnh sau: echo ${HOME%${HOME#?}} :
  a. /home
  b. home
  c. Dòng trắng không có ký tự nào
  d. Cả 3 kết quả trên đều sai.
  59. Bạn đang đứng ở /tmp/test. Hãy cho biết kết quả nào dưới đây đúng với câu lệnh sau: echo ${PWD%${PWD%%/*}} :
  a. Dòng trắng không có ký tự gì.
  b. /
  c. /tmp
  d. /tmp/test.
  60. Biểu thức chính quy ‘^$’ ứng với kết quả như thế nào:
  a. Một dòng bất kỳ
  b. Một dòng có ký tự đầu tiên là dấu ^
  c. Một dòng có ký tự đầu tiên là $
  d. Một dòng không có ký tự nào.

 2. #2
  Khánh Hòa
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài gửi
  159

  Mặc định Re: Ôn thi Linux

  đê đây nua ne...........
  Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	unix.jpg
Xem:	193
KT :	45,0 KB
ID :	2822

 3. #3
  Điều hành viên Avatar của Infoboy
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Bài gửi
  472

  Mặc định Re: Ôn thi Linux

  nhiều thật , trắc nghiệm chắc chỉ làm đc tầm chục câu
  đề dưới chắc cũng ko làm đc nhiều
  thôi thì làm thử câu 2 đề in
  - lệnh thiết lập quyền mặc định : umask
  - xem tình trạng đĩa cứng theo kb : df
  - lệnh thiết lập tác vụ định kì : crontab
  - tải của hệ thống linux : ko biết
  - đảm bảo bảo mật khi login từ xa : ssh
  - level dùng để reboot : level 6
  - các lệnh nào để lưu trữ và khôi phục : ko biết
  - partition cần được tạo ra : chắc là 1 ( / hay /boot nhỉ )
  - file xác định tất cả các user : /etc/passwd
  - PID của init : 1
  câu 1
  - ko biết có chuẩn ko , cái này là globbing , đại khái nhớ đc ý này cp *[0-9] .
  - thay đổi kí tự : quên
  - nối nội dung : cat file1.txt >> file2.txt
  - giải nén : tar -zcf
  - lại globbing zz
  - chưa nghĩ ra
  - rm -rf /dir
  - cat data.txt | grep "Hello"
  - so sánh : quên rồi
  - nội trú ngoại trú : chưa biết
  Chúa trao cơ hội cho người đã chuẩn bị

 4. #4
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Re: Ôn thi Linux

  Đặt cục gạch ở đây tẹo nữa giải. Đang bận config con server Arch qua ssh

  1. Hệ điều hành Unix có kiến trúc kiểu gì:
  a. Monolithic
  b. Layered
  c. Module
  d. Micro Kernel

  2. Sắp xếp các lớp sau trong kiến trúc của Unix/Linux theo thứ tự từ cao xuống thấp
  a. User / Standard Utilities (tools) / Standard Library / Kernel OS.
  b. User / Standard Library / Standard Utilities (tools) / Kernel OS.
  c. Standard Utilities (tools) / Standard Library / Hardware / Kernel OS.
  d. Standard Library / Standard Utilities (tools) / Hardware / Kernel OS.

  3. Khái niệm nào dưới đây đúng với OS Unix/Linux:
  a. Đa nhiệm, đa người dùng, hỗ trợ chia xẻ thời gian (Time sharing).
  b. Đa nhiệm, đơn người dùng, hỗ trợ chia xẻ thời gian (Time sharing).
  c. Đơn nhiệm, đa người dùng, hỗ trợ chia xẻ thời gian (Time sharing).
  d. Cả 3 ý trên đều không đúng.

  4. Một máy tính có 2 ổ cứng IDE đặt trên cùng 1 cáp ứng với khe cắm primary. Ổ cứng master chia thành 3 phân vùng: © primary , (D) logical, (E) logical. Hãy xác định tên của ổ đĩa E theo chuẩn đặt tên của Unix/Linux:
  a. hda6
  b. hdb6
  c. hda3
  d. hdb3

  -> đang phân vân a hoặc b

  5. Ổ cứng máy laptop chia thành 3 phân vùng: © primary , (D) logical, (E) logical. Hãy xác định tên của ổ đĩa D theo chuẩn đặt tên của Unix/Linux:
  a. hda5
  b. sda5
  c. hdb5
  d. sdb5

  6. Các thanh USB flash khi cắm vào máy laptop thường được kết nối theo chuẩn SCSI dạng secondary. Dùng fdisk ta có thể chia ổ USB thành 3 phân vùng: 1 primary và 2 secondary. Hãy xác định tên của phân vùng cuối cùng trong USB theo chuẩn đặt tên của Unix/Linux:
  a. hda6
  b. sda5
  c. sdb6
  d. sdc6

  7. Có tối đa bao nhiêu phân vùng primary trên một đĩa cứng:
  a. 1
  b. 2
  c. 4
  d. 8

  8. Khi cài đặt Linux, kích thước SWAP tối đa mà bạn có thể tạo ra là:
  a. 1GB
  b. 2GB
  c. 4GB
  d. 8GB

  Mình tưởng swap không giới hạn chứ nhỉ

  9. Trong cài đặt mặc định của Linux, stage 1 của GRUB sẽ nằm ở đâu:
  a. Trong sector đầu tiên của phân vùng primary đầu tiên của đĩa cứng.
  b. Trong sector đầu tiên của phân vùng dùng để cài Linux
  c. Trong vùng SWAP.
  d. Trong sector đầu tiên của cả ổ đĩa.

  (grub được cài tại MBR)

  10. Trình tự nào đúng khi khởi động máy tính cài Linux với GRUB:
  a. BIOS  MBR  Kernel  Init (User)
  b. BIOS  MBR  stage 1 GRUB  Kernel
  c. BIOS  MBR  stage 2 GRUB  Kernel
  d. Cả 3 phương án trên đều không đúng.

  Mình nghĩ phải là c. BIOS  MBR  stage 2 GRUB  Kernel  Init (User)

  11. BootLoader trong Standard MBR đóng vai trò:
  a. Xác định phân vùng Primary nào có cờ khởi động Active
  b. Xác định phân vùng bất kỳ (kể cả Primary và Logical) có cờ khởi động.
  c. Xác định phân vùng Extended nào có cờ khởi động
  d. Xác định vị trí của các phân vùng (kể cả Primary và Logical).

  12. Vị trí sector đầu tiên của phân vùng Logical được xác định thông qua:
  a. MBR
  b. EBR
  c. BIOS
  d. CMOS

  Chịu

  13. Vị trí sector đầu tiên của phân vùng Extended được xác định thông qua:
  a. MBR
  b. EBR
  c. BIOS
  d. CMOS

  14. Trong file grub.conf có 1 dòng: root (hd0,4). Ý nghĩa của dòng này là:
  a. Khởi động từ phân vùng Primary thứ 4 trong đĩa cứng thứ nhất.
  b. Khởi động từ phân vùng Logical thứ 4 trong đĩa cứng thứ nhất.
  c. Khởi động từ phân vùng Logical thứ 1 của đĩa cứng thứ nhất.
  d. Cả ba ý trên đều không đúng.

  15. Trong file grub.conf có dòng: root (hd0,0) . Theo bạn ý nghĩa của nó là:
  a. Xác định phân vùng chứa thư mục boot, kernel, init ramdisk.
  b. Xác định phân vùng chứa hệ thống cây thư mục của OS Linux
  c. Xác định phân vùng cài đặt OS Linux.
  d. Xác định phân vùng để bung kernel OS.

  16. Trong file grub.conf có dòng: root=LABEL=/ . Theo bạn ý nghĩa của nó là:
  a. Đặt tên cho thư mục gốc root là dấu /
  b. Xác định vị trí cây thư mục OS để kernel kết nối sau khi bung.
  c. Không có ý nghĩa gì đặc biệt. Có thể bỏ đi cũng được.
  d. Cả 3 phương án trên đều không đúng.

  17. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) mà GRUB đọc để hiển thị các lựa chọn khởi động hệ thống : /boot/grub/grub.cfg
  18. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) mà tiến trình init đọc đầu tiên :
  19. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) cho Shell mà hệ thống đọc lúc người dùng đăng nhập
  20. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) cho Shell sau khi người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chạy bằng cửa sổ terminal :
  21. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) lưu trữ thông tin người dùng trong hệ thống : /etc/passwd
  22. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) lưu trữ thông tin về mật khẩu của người dùng trong hệ thống : /etc/shadow
  23. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) lưu trữ thông tin nhóm người dùng trong hệ thống : /etc/group
  24. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) lưu trữ thông tin mật khẩu của nhóm người dùng trong hệ thống : /etc/gshadow
  25. Phần lớn các Distro Linux đang dùng Xorg version 11. Hãy viết tên file cấu hình (đường dẫn đầy đủ) cho Xorg Server : /etc/X11/xorg.conf
  26. Hãy viết tên file liên kết mềm (đường dẫn đầy đủ) của ổ đĩa CDROM : /dev/cdrom
  27. Hãy viết tên file (đường dẫn đầy đủ) của thiết bị ảo sinh số ngẫu nhiên :

  28. Ổ đĩa cứng là thiết bị làm việc theo cơ chế nào:
  a. character device.
  b. pipe device.
  c. block device.
  d. unbuffered character device.

  29. Hãy viết một câu lệnh để tạo ra 1 file /tmp/test kích thước 10M với block 1K: dd if=/dev/zero of=abc bs=1k count=10240
  30. Hãy viết một câu lệnh để format file /tmp/test theo định dạng ext2:
  31. Hãy viết một câu lệnh để kết nối và làm việc với file thường /tmp/test như một block device (giả sử /mnt/test_device đã tồn tại) :
  32. Hãy viết một câu lệnh để kết nối ổ đĩa CD vào thư mục /mnt/cdrom (đã có sẵn):
  33. Hãy viết một câu lệnh để tháo kết nối ổ đĩa CD từ cây thư mục hệ thống (file system tree) :

  34. Thư mục nào trong các thư mục sau chứa các lệnh chỉ dành cho người quản trị:
  a. /bin.
  b. /usr/bin.
  c. /sbin.
  d. /usr/local/bin.

  35. Hãy viết tên đầy đủ của thư mục chứa thông tin của tất cả các tiến trình đang hoạt động :
  36. Hãy viết 1 câu lệnh thêm người dùng mới tên là sv_cntt, nằm trong nhóm cntt và có thư mục gốc là /home/sinhvien :
  37. Trong câu lệnh thêm 1 người dùng sv_cntt có sử dụng thuộc tính –p 123456 để thiết lập mật khẩu. Sau đó người dùng sv_cntt đăng nhập vào hệ thống. Kết quả nào sau đây là đúng:
  a. Không cần mật khẩu vẫn vào được hệ thống.
  b. Dùng mật khẩu 123456 đăng nhập thành công.
  c. Hệ thống thông báo mật khẩu không đúng.
  d. Cả 3 phương án trên đều không đúng.

  38. Thuộc tính nào không thể thực hiện khi tạo thêm 1 người dùng mới:
  a. Ấn định thư mục gốc.
  b. Ấn định thời gian sử dụng (ví dụ sau 1 năm thì hết hạn).
  c. Ấn định giá trị SUID, SGID.
  d. Ấn định chương trình chạy mặc định sau khi đăng nhập thành công.
  39. Hãy viết 1 câu lệnh cho biết người dùng đang làm việc với SHELL nào : …………………….…. ………………………………………… � �……………………………………… �� ��………….
  40. Ký tự nào sau đây ám chỉ thư mục gốc của người dùng:
  a. Dấu chấm ( . )
  b. Dấu hai chấm ( .. )
  c. Dấu ngã ( ~ ).
  d. Dấu gạch chéo ( / )
  41. Bạn đang là root. Câu lệnh $ echo ~ trả lại kết quả là gì : …………………………………………
  42. Hãy cho biết biến nào dưới đây không là biến môi trường của SHELL:
  a. UID.
  b. PPID.
  c. PWD.
  d. SUID.
  43. Hãy viết 1 câu lệnh dùng id, pipe và lệnh cut xác định giá trị UID của người dùng hiện tại:
  ………………………………………… � �……………………………………… �� ��………….
  44. Hãy cho biết câu lệnh nào sau đây xác định các nhóm người dùng mà người dùng hiện tại đăng ký trong đó :
  a. groups.
  b. echo $GROUP
  c. id
  d. whoami
  45. Cho trước tên của 1 group (tên là bin), hãy viết 1 câu lệnh dùng cat, pipe , grep và lệnh cut xác định các thành viên nằm trong nó: ………………………………………… � �…………………. ………………………………………… � �……………………………………… �� ��………….
  46. Cho trước tên của 1 người dùng (tên là sv_cntt), hãy viết 1 câu lệnh dùng cat, pipe , grep và awk xác định tên chương trình mặc định được chạy sau khi người dùng đăng nhập:
  ………………………………………… � �……………………………………… �� ��………….
  47. Một file có quyền đọc, ghi với mọi đối tượng và chỉ có quyền thực thi đối với người sở hữu. Giá trị số nào dưới đây ứng với quyền truy nhập (permission, mod bits) của file ở dạng octal :
  a. 0766 .
  b. 6706.
  c. 0666.
  d. 7666.
  48. Một file có quyền đọc, ghi với mọi đối tượng và chỉ có quyền thực thi đối với người sở hữu và được thiết lập SUID. Hãy viết giá trị số ứng với quyền truy nhập (permission, mod bits) của file ở dạng octal: ………………………………………… � �……………………………………… �� ��.
  49. Một file thường X có quyền đọc, ghi với mọi đối tượng và chỉ có quyền thực thi đối với người sở hữu, nhóm sở hữu và được thiết lập SUID, SGID. Hãy viết 10 ký tự đầu tiên khi thực hiện lệnh ls –l X : ………………………………………… � �……………………………………… �� ��…….
  50. Có 1 thư mục dùng chung SHARE. Hãy viết 1 câu lệnh sao cho chỉ có ai là người sở hữu file của mình mới được xóa file, các người dùng khác không được quyền xóa file của người khác: ………………………………………… � �……………………………………… �� ��……………
  51. Cho trước 1 thư mục SHARE. Câu lệnh nào sau đây chỉ cho phép người dùng khác đọc nội dung file trong một thư mục khi biết tên và đường dẫn đầy đủ nhưng không cho phép liệt kê các file trong thư mục:
  a. chmod o-x+r SHARE.
  b. chomd g-x+r SHARE.
  c. chmod o-r+x SHARE.
  d. chmod g-x+r SHARE.
  52. Hãy cho biết biến môi trường nào sau đây trả lại giá trị PID của tiến trình hiện tại đang làm việc :
  a. $?
  b. $0
  c. $$
  d. $!
  53. Một chương trình được truyền vào 15 tham số: one two three …fifteen. Hãy viết 1 câu lệnh in ra giá trị tham số thứ 6 (để được kết quả là six) : ………………………………………… � �………
  54. Một chương trình được truyền vào 15 tham số: one two three …fifteen. Hãy viết 1 câu lệnh in ra giá trị tham số thứ 12 (để được kết quả là twelve) : ………………………………………… � �…..
  55. Câu lệnh: cat /etc/passwd | grep ‘^bin’ > /dev/null && echo $? trả lại kết quả là gì trong các giá trị sau :
  a. 1
  b. 0
  c. Dòng trắng không có ký tự nào
  d. bin:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
  56. Câu lệnh nào sau đây sẽ thực hiện vừa gán giá trị cho biến, vừa hiển thị kết quả nếu như biến chưa được gán giá trị:
  a. echo ${variable:-value}
  b. echo ${variable:=value}
  c. echo ${variable:?value}
  d. echo ${variable:+value}
  57. Câu lệnh: str=’_oldstring’ && echo –n ${str:+’_newstring’} && echo $str sẽ trả lại kết quả như thế nào trong các giá trị sau:
  a. _newstring_newstring
  b. _newstring_oldstring
  c. _oldstring_newstring
  d. _oldstring_oldstring
  58. Hãy cho biết kết quả đúng ứng với câu lệnh sau: echo ${HOME%${HOME#?}} :
  a. /home
  b. home
  c. Dòng trắng không có ký tự nào
  d. Cả 3 kết quả trên đều sai.
  59. Bạn đang đứng ở /tmp/test. Hãy cho biết kết quả nào dưới đây đúng với câu lệnh sau: echo ${PWD%${PWD%%/*}} :
  a. Dòng trắng không có ký tự gì.
  b. /
  c. /tmp
  d. /tmp/test.
  60. Biểu thức chính quy ‘^$’ ứng với kết quả như thế nào:
  a. Một dòng bất kỳ
  b. Một dòng có ký tự đầu tiên là dấu ^
  c. Một dòng có ký tự đầu tiên là $
  d. Một dòng không có ký tự nào.
  Contact me:
  Email: sangnd [at] svBK.vn
  Personal website: My Blog | Chat với người lạ
  Facebook Page của Bách Khoa Forum: http://www.facebook.com/svbk.vn

 5. #5
  Điều hành viên Avatar của Infoboy
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Bài gửi
  472

  Mặc định Re: Ôn thi Linux

  bên CNTT thì linux là 1 môn riêng hay là trong môn Hệ Điều Hành vậy
  bên mình chỉ có môn Hệ Điều Hành

 6. #6
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Re: Ôn thi Linux

  Quote Nguyên văn bởi Infoboy Xem bài viết
  bên CNTT thì linux là 1 môn riêng hay là trong môn Hệ Điều Hành vậy
  bên mình chỉ có môn Hệ Điều Hành
  Linux là một môn riêng anh ạ

 7. #7
  [ -~] Avatar của bino1810
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gửi
  424

  Mặc định Re: Ôn thi Linux

  Bổ sung cho bạn 1973:

  Câu 4. a.hda6

  Câu 8. Ở kernel 2.2 trở về trước tối đa swap là 128MB,ở đây câu trả lời mình nghĩ là b.2GB (Trong 1 tài liệu đã đọc thì có nói rằng tốc độ đọc Swap so với đọc RAM chậm hơn rất nhiều,nên khuyến khích đặt swap = hoặc =1/2 RAM)

  Câu 10. d là đúng,nhưng trình tự đúng là : BIOS  MBR  stage 1 GRUB  stage 2 GRUB  Kernel  Init (User)

  Câu 12. b.EBR

  Câu 18. /etc/rc.d/rc.sysinit

  Câu 30. mkfs.ext2 /tmp/test hoặc mk2fs /tmp/test

  Câu 32. mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

  Câu 38.d

  Câu 40. c

  Câu 41. /root

  Câu 44. c.id

  Câu 50. chmod u+t SHARES hoặc chmod 1777 SHARES

  Câu 51. c

  Đọc qua mới làm được thế
  SVBK.VN Kết nối bạn bè - Bách Khoa tụ hội

 8. #8
  HUT's Student
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gửi
  272

  Mặc định Re: Ôn thi Linux

  Mấy câu hỏi về đĩa cứng này thiên về Bios với MBR quá. Với những máy tính sử dụng EFI (thay Bios) và GPT (thay MBR) thì không còn đúng nữa.

 9. #9
  Điều hành viên Avatar của Infoboy
  Tham gia ngày
  Aug 2008
  Bài gửi
  472

  Mặc định Re: Ôn thi Linux

  câu 18 : tưởng là phải /etc/inittab chứ
  câu 4 : hda6 ?? phân vân a và b và không có lý do gì để xác định , chẳng nhẽ khe cắm primary thứ nhất
  câu 38 : ?? lý do , tưởng là phải thời gian sử dụng chứ
  câu 51 : a chứ nhỉ , cho phép đọc nội dung cơ mà , --> +r chứ

 10. #10
  [ -~] Avatar của bino1810
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gửi
  424

  Mặc định Re: Ôn thi Linux

  câu 18 : tưởng là phải /etc/inittab chứ
  câu 4 : hda6 ?? phân vân a và b và không có lý do gì để xác định , chẳng nhẽ khe cắm primary thứ nhất
  câu 38 : ?? lý do , tưởng là phải thời gian sử dụng chứ
  câu 51 : a chứ nhỉ , cho phép đọc nội dung cơ mà , --> +r chứ
  -ok,đúng là /etc/inittab,nhầm giữa file cấu hình và script

  -2 ổ IDE cắm song song thì 1 ổ là master,1 ổ là slave,ở đây nói rõ là trên ổ master thì hda6 là chuẩn rồi còn gì?

  -a là -d
  b là -e
  c là -u -g
  nên chỉ còn d thôi

  -đọc nội dung file tức là phải có quyền execute,còn không cho liệt kê file trong thư mục thì phải cấm đọc.Ví dụ: SHARE có 1 file là test.txt.Nếu gõ ls /SHARE thì không được vì làm gì có quyền read,nếu gõ vi /SHARE/test.txt thì OK (biết chính xác đường dẫn mà)
  Lần sửa cuối bởi bino1810; 13-05-2012 lúc 10:04 PM

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Các bản phân phối Linux tốt nhất cho mọi người
  Gửi bởi iexplore trong mục Hệ điều hành UNIX - Linux
  Trả lời: 5
  Bài cuối: 22-03-2012, 11:59 PM
 2. Tiến trình khởi động của LINUX
  Gửi bởi Infoboy trong mục Hệ điều hành UNIX - Linux
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 29-02-2012, 10:09 PM
 3. Damn Small Linux 4.4.10 - Hệ điều hành Linux “bỏ túi” đa năng
  Gửi bởi iexplore trong mục Hệ điều hành UNIX - Linux
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 13-12-2011, 09:08 PM
 4. Bắt đầu về lập trình C/C++ trên Linux
  Gửi bởi 1973 trong mục Lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài cuối: 12-12-2011, 09:39 AM
 5. Nhờ các Pro Linux giúp với!
  Gửi bởi neocameback trong mục Các vấn đề CNTT khác
  Trả lời: 12
  Bài cuối: 10-12-2008, 09:53 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube