Xây dựng Hệ chuyên gia thực hiện Q&A (Question & Anser – Hệ thống hỏi đáp)!!!!!!
Thầy và các bạn đã từng làm qua về chuyên đề này rồi thì có thể chia sẻ được không ạ !!!
Cảm ơn mọi người trước !!