Chú ý:

1. Còn một số SV chưa có thẻ ATM: cần ra ngay Vietin Bank (285 Trần Khát Chân) để tiến hành mở thẻ (nếu chưa có) hoặc nộp thông tin tài khoản cho cô Hà, P.103-C1 và nộp tiền vào TK để phục vụ cho việc quét đợt 3 vào 16h30 ngày 11/5.

2. Thẻ ATM phải là tài khoản thẻ của chính sinh viên, không được mượn, nhờ của người khác. SV chú ý nộp dư số tiến là 70.000 đ (phí duy trì TK,...)

3. Sau đợt quét thu đợt 3: sẽ tiến hành kỷ luật những sinh viên không nộp học phí HK2.

http://ctsv.hut.edu.vn/TabId/602/Art...6/Default.aspx