Các a, chị, bạn có ai có đề thi hệ điều hành thì up lên đây để mọi người cùng làm và thảo luận cùng nhau nhé. Đề ở quán photo toàn trắc nghiệm không có đề tự luận. ~~