Thân gửi các ACE,
Mình là Trang bên công ty chuyên về tuyển dụng nhân sự. Hiện nay Công ty của Trang đang cần tuyển 1 số vị trí cho khách hàng là 1 công ty hoạt động trong lĩnh vực viễn thông với chi tiết cụ thể như sau:
1. Phó phòng Đầu tư trong lĩnh vực viễn thông
* Mô tả công việc:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đầu tư(xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị) hàng năm.
- Chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch, quản lý, giám sát công việc của Phòng Đầu tư.
- Đề nghị giải pháp, hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ vướng mắc để tạo điều kiện để thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư hàng tháng, quý và cả năm.
* Tiêu chuẩn:
- Nam
- Tuổi trên 30.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành:quản trị kinh doanh, kế hoạch, kinh tế đầu tư, viễn thông.
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành viễn thông.
- Am hiểu các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu…
- Có các bằng cấp, chứng chỉ về đấu thầu.
- Có khả năng nghiên cứu tổng hợp và lập báo cáo, lập kế hoạch và xây dựng chiến lược về đầu tư xây dựng cơ bản.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn trong ngành viễn thông.
2. Chuyên viên Đầu tư trong lĩnh vực viễn thông
* Mô tả công việc:
- Xây dựng kế hoạch đầu tư, tập hợp, thẩm định, trình phê duyệt danh mục các dự án đầu tư; sắp xếp bố trí nguồn vốn cho các dự án.
- Thực hiện thủ tục trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt các dự án đầu tư.
- Thẩm định tổng dự toán, soạn thảo trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt quyết định tổng dự toán cho các dự án.
- Tổ chức đấu thầu (theo các bước như quy định).
- Đàm phán thương thảo hợp đồng, trình ký hợp đồng, theo dõi tiến độ hợp đồng cho các gói thầu (sau khi có quyết định phê duyệt kết quả xét chọn thầu).
- Đàm phán thương thảo hợp đồng, trình ký hợp đồng, theo dõi tiến độ hợp đồng cho tất cả các gói thầu của các dự án đầu tư.
- Thanh quyết toán các dự án đầu tư.
- Lưu trữ, bảo mật toàn bộ các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện công tác nêu trên để phục vụ các công tác thanh kiểm tra…
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng, quản lý các dự án, các công trình của Công ty.
- Chủ trì công tác tổng hợp, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư, tiến độ và kết quả triển khai các dự án đầu tư mà Công ty tổ chức thực hiện.
* Tiêu chuẩn:
- Nam.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, viễn thông.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành viễn thông.
- Có các bằng cấp, chứng chỉ về đấu thầu.
- Có kiến thức tốt về đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, phân tích dự án đầu tư.
- Am hiểu các quy định hiện hành về: đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản.
* Hồ sơ gồm:
- Đơn xin việc
- CV mới nhất ghi rõ kinh nghiệm
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua email: trangtnt.vhr@gmail.com
Tel: 01683132359
Rất mong nhận được sự hỗ trợ và giới thiệu từ các ACE,
Trân trọng!