ai giúp mình trả lời câu này với : đầu phân độ trong máy phay vạn năng có được coi là 1 trang bị công nghệ không ? tại sao? rất cảm ơn các bạn!