Mình hiện đang làm đồ án TN về VDSL, nhưng chỉ được lý thuyết về VDSL, còn phần mô phỏng trên MATLAB thì mình chưa biết. Forum ai có làm về mô phỏng cho mình xin tài liệu với nha. Minh cám ơn rất nhiều!
Có gì mấy bạn có thì gởi mail cho mình cũng được nha. Mail mình: viettutth90@gmail.com