Thấy một số chức năng chụp ảnh hay trên Transformer Prime. Chia sẻ các bác nào đang sở hữu em nó