Em chào thầy và các bạn. hiện nay em dang làm đồ án công nghệ về gối đỡ trục cán. Ai có quy trình công nghệ cho mình xin để tham khảo. Mình cảm ơn nhiều
Đây là chi tiết của mình


Uploaded with ImageShack.us