Tên sách: Vẽ kỹ thuật cơ khí
Tác giả: Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật (Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội)
NXB: Giao thông vận tải - 2007
Sơ lược:
Chương 1 - Các loại bản vẽ cơ khí
Chương 2 - Các mối ghép chặt: Đinh tán, hàn và dán
Chương 3 - Mối ghép hình trụ trơn dung sai chế tạo và lắp ghép
Chương 4 - Mối ghép tháo được: Ren vít
Chương 5 - Mối ghép then, chốt, vòng găng
Chương 6 - Ổ trượt và ổ lăn
Chi tiết xem tại:
http://bookbooming.com/ChiTiet.aspx?...y-thuat-co-khi