Slide
Tên: Bài giảng vật lý quang hình
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?j76cjt2v92e8d92
Tên: Vật lý đại cương - cơ học và nhiệt học
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?9hlzr8rvhbn9u59

Bài tập
Tên: Bài tập vật lý
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?kzxx4da07pg84rx

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...t&bomon=vat-ly