Slide
Tên: Bài giảng vật liệu xây dựng
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?d1n5zx5smsznfsf
Tên: Giáo trình vật liệu kỹ thuật
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?lh0982dly4n1ch7

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...-lieu-xay-dung