Slide
Tên: Cấu trúc tiếng anh cơ bản
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?l4f6hkwcrr0xnfg
Tên: Ngữ pháp tiếng Anh
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?v3282e5vof3bz8l
Tên: Toeic 800 questions
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?1u04nzn6fpmb4qd

Bài tập
Tên: Bài tập dịch 1
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?efd0cc3rz6ye3n3

Đề thi
Năm: 2010
Link: http://www.mediafire.com/download.php?rw908l6lm9q246m

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...omon=tieng-anh