Slide
Tên: Hóa học đại cương
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?dmc2et160x0jcyj

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...&bomon=hoa-hoc