Slide
Tên: Đề cương ôn tập đường lối cách mạng
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?jqk6xcfecbtc2mx
Tên: Giáo trinhg đường lối cách mạng
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?nj8l6l82l4cvbc4

Bài tập
Tên: 32 câu hỏi lịch Đảng
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?b1txy4e4fyq8uix

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...g-san-viet-nam