Slide
Tên: slide cơ học cơ sở
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?1sjvrt977tcxdud

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...n=co-hoc-co-so