Slide
Tên: Bài giảng nền móng công trình
Giảng viên: Ths Hà Công Huy
Link: http://www.mediafire.com/download.php?e50bpo4ez4u7edx
Tên: Xây dựng công trình trên nền đất yếu
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?1k0g2vm7707hpv1

Đề thi
Năm: 2010
Link: http://www.mediafire.com/download.php?z91v650v173bp81
Năm: 2005
Link: http://www.mediafire.com/download.php?u5t24z13v27ugn4

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...do-an-nen-mong