Slide
Tên: 10 bệnh nhiệt đới của kiến trúc nhà cao tầng ở VN
Giảng viên: Phạm Đức Nguyên
Link: http://www.mediafire.com/download.php?qc66l3ar6c2p2gs

Tên: Giáo trình kỹ thuật đô thị
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?sd90a14q5729hwg

Tên: Giáo trình quy hoạch đô thị
Giảng viên: Ngô Văn Hùng
Link: http://www.mediafire.com/download.php?a4cbx5bxkjr80gp

Tên: Giáo trình quy hoạch đô thị
Giảng viên: Phạm Đức Nguyên
Link: http://www.mediafire.com/download.php?qdo3nq5b5l8hq0f

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...y-hoach-do-thi