Slide
Tên: Giáo trình quản lý đô thị
Giảng viên: GS. TS Nguyễn Đình Hương - đại học KTQD
Link: http://www.mediafire.com/download.php?qkfikisjj266pkj

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...quan-ly-do-thi