Slide
Tên: Giáo trình quản lý dự án đầu tư
Giảng viên: Từ Quang Phương
Link: http://www.mediafire.com/download.php?uyu3cgm88yph912

Tên: Design and Construction in Romanesque Architecture
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?ryjbzuyrwj7yrns

Tên: A guide to the Project management Body of Knowledge
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?ohsqcfd4jwa5xxk

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...quan-ly-dau-tu