Slide
Tên: Hình họa II
Giảng viên: Dương Thọ - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Link: http://www.mediafire.com/download.php?8t0pa9ceriy4qee
Tên: Xây dựng tầng ngầm
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?m6g05v1zvzxb994

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...h-hoc-hoa-hinh