Slide
Tên: Cách tạo không gian xanh trong nhà
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?blvoxdqaaoc14v3
Tên: Cấu tạo kiến trúc
Giảng viên: Đại học Kiến Trúc
Link: http://www.mediafire.com/download.php?95ivx2es97j0jhi
Tên: Cơ sở kiến trúc II
Giảng viên: Đại học Kiến Trúc
Link: http://www.mediafire.com/download.php?i8bj8s5l3a5zcd9
Tên: Giáo trình cấu tạo kiến trúc
Giảng viên: Đại học Kiến Trúc
Link: http://www.mediafire.com/download.php?vn5547z7h5rt72g
Tên: Giáo trình nhà cao tầng
Giảng viên: Đại học Kiến Trúc
Link: http://www.mediafire.com/download.php?u5tc8hkc2li17jd
Tên: Kiến trúc Dân dụng - cấu tạo kiến trúc
Giảng viên: Đại học Kiến Trúc
Link: http://www.mediafire.com/download.php?h8dg276jelkzpkx
Tên: Kiến trúc Dân dụng - nguyên lý thiết kế
Giảng viên: Đại học Kiến Trúc
Link: http://www.mediafire.com/download.php?x77xcdl7ol8xle7

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...o-an-kien-truc