Bài tập
Tên: Bài tập địa chất công trình
Giảng viên: Unknown
Link: http://www.mediafire.com/download.php?6p7204wstzc2e2q

Đề thi
Năm: 2011
Link: http://www.mediafire.com/download.php?rih6th5gwqhrfh4
Năm: 2011
Link: http://www.mediafire.com/download.php?982653xd7b49wd6
Năm: 2010
Link: http://www.mediafire.com/download.php?5ooo8al68x3mx6d

http://bookbooming.com/ChiTietHocOnT...hat-cong-trinh