TUYỂN GẤP
2 cộng tác viên kinh doanh
5 sinh viên bán hàng

Thời gian: 3h/ca
Lương: 1,2 - 1,5 triệu/tháng.
Liên hệ: a Vinh _ 01655984846
Hạn tuyển: 24/4/2012