cho em hỏi nguyên lý giải điều chế các loại mã NRZ(polar) với. em tìm trên mạng hoài mà không có.