Máy tìm kiếm mã ngồn mở Nutch
Các anh, chị cho em hỏi : không biết ai đã từng làm nutch chưa ? Nếu đã làm về nó có thể cho e hỏi là làm sao để tích hợp được vnToknize vào nutch ạ? E tìm mãi không thể tích hợp được . Mong các a, chị sẽ giúp đỡ em.