Chuyên đề Robotics và Cơ điện tử ở Nhật Bản do GS. Sugiyama (Chủ tịch Hội đồng thi Micro Robocon quốc tế được tổ chức hàng năm tại Nhật Bản) báo cáo
Thời gian: 9h - 11h30, Thứ bảy, ngày 06 tháng 11 năm 2004
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10 - tầng 2
Mời các em sinh viên quan tâm đến dự. Thông báo này thay cho giấy mời.