User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

 1. #1
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gửi
  2

  Mặc định ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  Chủ đề 1 Học thuyết giá trị và ý nghĩa vận dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
  ( tối thiểu 12 trang A4 viết tay, đóng quyển, bìa in )

  Phần mở đầu
  - Mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của đề tài (chính là lý do lựa chọn đề tài)
  - Đối tượng & Phạm vi nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu
  + Phương pháp luận duy vật biện chứng
  + Phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê ….

  Chương 1: Khái quát lý luận về quy luật Giá trị
  - Yêu cầu và nội dung quy luật giá trị (trong Sản xuất và lưu thông)
  - Vai trò, tác dụng, ý nghĩa của quy luật giá trị (chương 4)
  - Biểu hiện của QL giá trị trong CNTB tự do cạnh tranh: QL giá cả sản xuất (chương 5)
  - Biểu hiện của QL giá trị trong CNTB Độc quyền: QL giá cả độc quyền (chương 6)

  Chương 2: Sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế - xã hội Việt Nam
  - Giai đoạn trước đổi mới 1986
  + Cơ chế kế hoạch hóa tập trung => QL giá trị, quan hệ hàng hóa - tiền tệ bị vi phạm …
  + Thành tựu và hạn chế (khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng, sâu sắc 1985)
  - Quan điểm đổi mới của Đảng về điều tiết nền kinh tế từ 1986
  + Tính tất yếu của sự tồn tại nền kinh tế hàng hóa ở Việt Nam
  + Quan điểm xây dựng & phát triển Ktế hàng hóa (ĐH VI), Ktế thị trường (ĐH VII=>ĐH X)
  - Quá trình vận dụng quy luật giá trị để phát triển nền kinh tế hàng hóa
  + Với Nhà nước: Điều tiết, quản lý sản xuất, lưu thông và giá cả thị trường trên cơ sở giá trị ..
  + Với Doanh nghiệp: Tự chủ hạch toán giá thành, giá cả, lợi nhuận trên cơ sở giá trị
  + Với Xã hội: Thúc đẩy thị trường tiêu dùng, kích cầu …
  - Thành tựu đóng góp cho kinh tế - xã hội và hạn chế tồn tại (có số liệu dẫn chứng )

  Chương 3: Phương hướng hoàn thiện sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam
  - Khuyến nghị về các chính sách vĩ mô của Nhà nước (pháp luật, thể chế, chính sách, …)
  - Khuyến nghị với các Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế
  - Khuyến nghị với xã hội (người lao động, công chúng …)
  - Khuyến nghị khác (nếu có)

  Kết luận

  Chú ý:
  - Trên đây là các yêu cầu cơ bản mà tiểu luận cần đề cập, SV chủ động xác định nội dung mình sẽ nhấn mạnh làm trọng tâm, thể hiện sự nghiên cứu của riêng mình.
  - Gắn kết với nội dung mà Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin đã phân tích để phản ánh được tinh thần của môn học trong tiểu luận.
  - Trình bày gọn, rõ ý, hạn chế sự giải thích lan man.

  Chủ đề 2 Học thuyết giá trị thặng dư và ý nghĩa vận dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
  ( tối thiểu 12 trang A4 viết tay, đóng quyển, bìa in )

  Phần mở đầu
  - Mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của đề tài (chính là lý do lựa chọn đề tài)
  - Đối tượng & Phạm vi nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu
  + Phương pháp luận duy vật biện chứng
  + Phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê ….

  Chương 1: Khái quát lý luận về Giá trị thặng dư
  - Mâu thuẫn trong công thức chung của Tư bản
  - Hàng hóa sức lao động
  - Khái niệm, nguồn gốc giá trị thặng dư
  - Trình độ bóc lột, phương pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư

  Chương 2: Sự vận dụng học thuyết giá trị thặng dư ở Việt Nam
  - Giai đoạn trước đổi mới 1986
  + Cơ cấu sở hữu và thành phần kinh tế
  + Thành tựu và hạn chế (khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng, sâu sắc 1985)
  - Tính tất yếu của kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam (bao gồm thành phần kinh tế tư nhân)
  - Nội dung xây dựng và hoàn thiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần (từ sau đổi mới)
  + Hệ thống pháp luật (quá trình bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với kinh tế nhiều thành phần)
  + Cơ chế, chính sách với mỗi thành phần kinh tế)
  + Chính sách điều chỉnh khu vực kinh tế Nhà nước và sở hữu của Nhà nước
  - Thành tựu, đóng góp cho kinh tế - xã hội (có các chỉ tiêu, số liệu dẫn chứng)

  Chương 3: Phương hướng hoàn thiện sự vận dụng học thuyết giá trị thặng dư ở Việt Nam
  - Khuyến nghị về các chính sách vĩ mô của Nhà nước (pháp luật, thể chế, chính sách, …)
  - Khuyến nghị với các Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế
  - Khuyến nghị với xã hội (người lao động, công chúng …)
  - Khuyến nghị khác (nếu có)

  Kết luận

  Chú ý:
  - Trên đây là các yêu cầu cơ bản mà tiểu luận cần đề cập, SV chủ động xác định nội dung mình sẽ nhấn mạnh làm trọng tâm, thể hiện sự nghiên cứu của riêng mình.
  - Gắn kết với nội dung mà Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin đã phân tích để phản ánh được tinh thần của môn học trong tiểu luận
  - Trình bày gọn, rõ ý, hạn chế sự giải thích lan man.

  Chủ đề 3 Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản độc quyền và những ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập
  ( tối thiểu 12 trang A4 viết tay, đóng quyển, bìa in )

  Phần mở đầu
  - Mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của đề tài (chính là lý do lựa chọn đề tài)
  - Đối tượng & Phạm vi nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu
  + Phương pháp luận duy vật biện chứng
  + Phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê ….

  Chương 1: Khái quát lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền
  - Nguyên nhân và quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền (cuối TK19, đầu TK20)
  - Năm đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền, (mỗi đặc điểm cần làm rõ Nguyên nhân, Nội hàm thực chất, Hình thức, Biểu hiện mới)
  - Sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước (Nguyên nhân, Nội hàm thực chất, Các hình thức kết hợp giữa Nhà nước tư sản với giai cấp tư sản thống trị)
  - Quy luật bần cùng hóa trong chủ nghĩa tư bản
  + Chế độ thực dân (kiểu cũ, kiểu mới)
  + Rào cản kinh tế mà các nước tư bản lớn áp dụng trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa

  Chương 2: Ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản độc quyền đến tiến trình hội nhập của VN
  - Sự cần thiết và tác dụng của tiến trình hội nhập
  - Khái quát tiến trình hội nhập và gia nhập WTO của Việt Nam
  - Cơ hội cho nền kinh tế VN trong tiến trình hội nhập (chỉ ra cơ hội và lý giải nguyên nhân)
  - Thách thức cho kinh tế VN trong tiến trình hội nhập:
  + Thách thức cạnh tranh từ sức mạnh độc quyền của các tập đoàn lớn
  + Thách thức từ sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ thế giới (do giới tư bản tài chính thao túng)
  + Thách thức do các tập đoàn độc quyền thâm nhập, thao túng thị trường Việt Nam (cả thị trường tiêu thụ hàng hóa và thị trường yếu tố đầu vào), với sự hỗ trợ của Chính phủ tư sản.
  + Thách thức từ rào cản kinh tế mà các cường quốc đặt ra để ngăn chặn hàng hóa Việt Nam

  Chương 3: Phương hướng nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo nền kinh tế độc lập, tự chủ trong tiến trình hội nhập của Việt Nam
  - Khuyến nghị về các chính sách vĩ mô của Nhà nước (pháp luật, thể chế, chính sách, …)
  - Khuyến nghị với các Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế
  - Khuyến nghị với xã hội (người lao động, công chúng …)
  - Khuyến nghị khác (nếu có)

  Kết luận

  Chú ý:
  - Trên đây là các yêu cầu cơ bản mà tiểu luận cần đề cập, SV chủ động xác định nội dung mình sẽ nhấn mạnh làm trọng tâm, thể hiện sự nghiên cứu của riêng mình.
  - Gắn kết với nội dung mà Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin đã phân tích để phản ánh được tinh thần của môn học trong tiểu luận.
  - Trình bày gọn, rõ ý, hạn chế sự giải thích lan man.

  Chủ đề 4 Khủng hoảng kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến Việt Nam - những nguyên nhân và giải pháp
  ( tối thiểu 12 trang A4 viết tay, đóng quyển, bìa in )

  Phần mở đầu
  - Mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của đề tài (chính là lý do lựa chọn đề tài)
  - Đối tượng & Phạm vi nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu
  + Phương pháp luận duy vật biện chứng
  + Phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê ….
  Chương 1: Lý luận về khủng hoảng kinh tế trong CNTB
  - Bản chất của “khủng hoảng thừa”
  - Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế
  + Nguyên nhân căn bản: Mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất TBCN
  + Nguyên nhân cụ thể
  - Tính chất chu kỳ của khủng hoảng kinh tế
  + Các giai đoạn trong chu kỳ khủng hoảng kinh tế
  + Các mốc thời gian diễn ra khủng hoảng kinh tế từ cuối thế kỷ 19 đến nay
  Chương 2: Diễn biến khủng hoảng kinh tế trên thế giới và sự ảnh hưởng đến VN hiện nay
  - Khủng hoảng bất động sản và hệ thống ngân hàng tại Mỹ
  + Chính sách nới lỏng tiền tệ cho vay đầu tư BĐS tại Mỹ từ đầu thập niên 2000
  + Sự tan vỡ bong bóng nhà đất
  + Sự khủng hoảng sụp đổ trong hệ thống ngân hàng Mỹ
  - Sự suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn thế giới giai đoạn 2007 - 2009
  + Tình trạng giá năng lượng và thực phẩm tăng cao trên toàn thế giới
  + Sự suy giảm GDP, tình trạng phá sản, lạm phát và suy giảm thị trường tiêu dùng
  + Khủng hoảng nợ công của một số quốc gia
  - Những tác động đến nền kinh tế - xã hội Việt Nam
  + Sự suy giảm xuất khẩu và những ảnh hưởng dây chuyền (thất nghiệp, khủng hoảng nợ …)
  + Sự suy giảm thu hút đầu tư nước ngoài và các dòng ngoại tệ
  => yêu cầu mỗi nội dung phải có số liệu minh chứng
  Chương 3: Phương hướng giải pháp đối phó với khủng hoảng kinh tế
  - Giải pháp vĩ mô của Nhà nước (chính sách tiền tệ, chính sách chi tiêu của chính phủ, …)
  - Khuyến nghị với các Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế
  - Khuyến nghị với xã hội (người lao động, công chúng …)
  - Khuyến nghị khác (nếu có)

  Kết luận

  Chú ý:
  - Trên đây là các yêu cầu cơ bản mà tiểu luận cần đề cập, SV chủ động xác định nội dung mình sẽ nhấn mạnh làm trọng tâm, thể hiện sự nghiên cứu của riêng mình.
  - Gắn kết với nội dung mà Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin đã phân tích để phản ánh được tinh thần của môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong tiểu luận
  - Trình bày gọn, rõ ý, hạn chế sự giải thích lan man.

  Chủ đề 5 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển lực lượng sản xuất với sự đa dạng hóa các hình thức sử hữu trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam
  ( tối thiểu 12 trang A4 viết tay, đóng quyển, bìa in )

  Phần mở đầu
  - Mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của đề tài (chính là lý do lựa chọn đề tài)
  - Đối tượng & Phạm vi nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu
  + Phương pháp luận duy vật biện chứng
  + Phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê ….

  Chương 1: Lý luận về Quan hệ giữa LLSX và QHSX (trong đó có qua hệ sở hữu TLSX)
  - Khái niệm, các loại hình & hình thức sở hữu TLSX
  - Quan hệ giữa LLSX và QHSX
  - Tính tất yếu của kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu trong thời kỳ quá độ
  - Cơ cấu thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ

  Chương 2: Điều chỉnh QH sở hữu trên cơ sở trình độ lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ
  - Quan hệ sở hữu giai đoạn trước đổi mới 1986
  + Cơ cấu sở hữu và thành phần kinh tế
  + Thành tựu và hạn chế (khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng, sâu sắc 1985)
  - Quan hệ sở hữu từ thời kỳ đổi mới
  + Đặc điểm, trình độ của lực lượng sản xuất (nền kinh tế) tại Việt Nam trong thời kỳ quá độ
  + Sự chuyển dịch cơ cấu sở hữu (tức là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần) thể hiện qua các văn kiện ĐH Đảng => chú ý vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước
  + Sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách. VD Luật Công ty 1990, Hiến pháp 1992, Luật DN, chính sách cổ phần hóa DNNN …) => giải thích căn cứ thực tiễn
  - Thành tựu, hạn chế của nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu
  + Sự phát triển và đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
  + Sự đóng góp của thành phần kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể trong nền kinh tế
  + Những tồn tại và hạn chế => chú ý một số sự kém hiệu quả của kinh tế tập thể và DNNN

  Chương 3: Phương hướng hoàn thiện QH sở hữu
  - Khuyến nghị về các chính sách vĩ mô của Nhà nước (pháp luật, thể chế, chính sách, …)
  - Khuyến nghị với các Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế
  - Khuyến nghị với xã hội (người lao động, công chúng …)
  - Khuyến nghị khác (nếu có)

  Kết luận

  Chú ý:
  - Trên đây là các yêu cầu cơ bản mà tiểu luận cần đề cập, SV chủ động xác định nội dung mình sẽ nhấn mạnh làm trọng tâm, thể hiện sự nghiên cứu của riêng mình.
  - Gắn kết với nội dung mà Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin đã phân tích để phản ánh được tinh thần của môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong tiểu luận
  - Trình bày gọn, rõ ý, hạn chế sự giải thích lan man.

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
  KHOA LÝ LUẬN CH ÍNH TR Ị
  BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
  ****************  TIỂU LUẬN MÔN HỌC
  NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
  (Học phần 2)

  ĐỀ TÀI:  Sinh viên thực hiện:
  Lớp:
  Giảng viên hướng dẫn: Ngô Quế Lân  Hà nội, tháng 05 năm 2011

 2. #2
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Re: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  Bạn vào Thư viện số svBK.vn tìm nhé.
  Contact me:
  Email: sangnd [at] svBK.vn
  Personal website: My Blog | Chat với người lạ
  Facebook Page của Bách Khoa Forum: http://www.facebook.com/svbk.vn

 3. #3
  svBK's Newbie Avatar của Hà Nam
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gửi
  9

  Mặc định Re: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  sang bên k tế nhé bác.em đã tìm trong thư viện số nhưng không có .

 4. #4
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gửi
  5

  Mặc định Re: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  viet xog chua may bac,sap phai nop roi ma m van chua duoc chu nao ca.

 5. #5
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gửi
  5

  Mặc định Re: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  k kiem duoc tai lieu kho viet qua.

 6. #6
  Điều hành viên
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gửi
  206

  Mặc định Re: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  Bạn tìm trên google đi ,mình thấy có nhiều nguồn sưu tầm đó chứ.
  http://diendankienthuc.net/diendan/t...t-gia-tri.html
  https://sites.google.com/site/lop10c...octhuyetgiatri
  Bên trường mình cũng làm bài tập lớn gần tương tự với đề 1 của bạn đấy, nếu bạn cần ll với mình mình sent nhé, mình up lên mà ko dc.
  Không gì là không thể

 7. #7
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gửi
  5

  Mặc định Re: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  vay thi tot qua.ban sent cho minh voi.minh cung tim tren google may hom roi ma k thay bai nao sat voi de tai cua minh ca,nhat la chuong 2 va chuong 3 ay,kho qua!

 8. #8
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gửi
  5

  Mặc định Re: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  neu duoc ban gui qua gmail cho minh nhe. Mail cua t day;nguyenhoatbg@gmail.com nha.thanks

 9. #9
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gửi
  5

  Mặc định Re: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  minh cung dang kiem thoi.ban dang viet de tai may vay.

 10. #10
  Điều hành viên
  Tham gia ngày
  Oct 2011
  Bài gửi
  206

  Mặc định Re: ai GIÚP MÌNH TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ cái ,thanks nhé

  @nguyenhoatbg Mình gửi rùi nha,bạn nhận được rùi chứ?

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. 6 KHÔNG khi phát triển ý tưởng kinh doanh
  Gửi bởi nhakhoa trong mục Thảo luận
  Trả lời: 11
  Bài cuối: 10-02-2012, 03:26 PM
 2. Hỏi kinh nghiệm thi môn triết
  Gửi bởi Huy_92 trong mục GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI CƯƠNG
  Trả lời: 4
  Bài cuối: 23-05-2011, 11:36 AM
 3. GiẢi giÚp mÌnh bÀi tẬp nÀy vỚi
  Gửi bởi doanketct trong mục Mạng máy tính
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 08-03-2010, 07:30 PM
 4. VƯỢt Qua ChÍnh MÌnh
  Gửi bởi cachua trong mục Truyện ngắn
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 23-03-2006, 08:23 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube