Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Việt Nam VINES tuyển dụng lập trình viên, cộng tác viên biết lập trình game flash.

Yêu cầu:
+ Sinh viên năm thứ 3 hoặc người tốt nghiệp các chuyên ngành về Khoa học máy tính, Lập trình viên, có trình độ chuyên môn. Biết tối thiểu một ngôn ngữ lập trình.
+ Thường xuyên online (đối với các cộng tác viên).
+ Ham học hỏi.

Mô tả công việc: biết lập trình game flash để thiết kế các game flash phục vụ cho học tập

Xem kĩ thông tin tại : http://http://edu.khogiaiphap.com/Ne...en__Flash.html