demo : nhuthe.webege.com
link down : http://upwap.ru/2163020
hướng dẫn cách sửa : vào file vector.xml sửa theo đường dẫn ảnh, chỉ cần thay tên theo đúng file ảnh trong hinh =>> thumbnais
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><root path="hinh" thumbnailpath="hinh"><fo p="thumbnails"><fo p="nho em"><fi p="hinh1.jpg"/><fi p="hinh2.jpg"/><fi p="hinh3.jpg"/><fi p="hinh4.jpg"/><fi p="hinh5.jpg"/><fi p="hinh6.jpg"/><fi p="hinh7.jpg"/></fo></fo></root>
thay hình vào hinh =>> thumbnais >> nho em
muốn thay nhạc nền thì open index.php = notepad tìm đoạn code
Mã:
<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8yMC9jLzmUsICvInagaMEYzdkYTNmNjY4N2U0NWJmZTY1YjI5NTVmMGY1MWZhOTmUsICdUngWeBXAzfE15IExvInagaMEdmV8V2VzdGxpZmV8MXwy" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8yMC9jLzmUsICvInagaMEYzdkYTNmNjY4N2U0NWJmZTY1YjI5NTVmMGY1MWZhOTmUsICdUngWeBXAzfE15IExvInagaMEdmV8V2VzdGxpZmV8MXwy" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
xóa đó đi và vào mp3.zing.vn search bài mình hát rồi play =>>> chia sẻ =>> tick vào tự động play, rồi copy đoạn mã trong nhúng blog rồi paste vào cái lúc ấy mình xóa là dc, thế là xong !!! chỉ cần unzip là up lên host nữa là xong