cần tuyển 1 nam, tham gia vào nhóm điều tra thị trường (1 nam & 1 nữ - đã có) ở q.HBT. Ưu tiên: Nam, giao tiếp tốt,SV hóa dầu. Liên hệ qua email :ngpha@yahoo.com. Lương 80k/2h,lam từ 5h-7h tối.