help!!
trên diễn đàn có ai có tài liệu về kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp chân không(vacuum box) không?
nếu có thì giúp em với!
em đang phải làm đồ án về nó nên rất cần tài liệu nghiên cứu ( nghiên cứu và thiết kế).
cảm ơn mọi người!