A. Giới thiệu về khóa đào tạo

- Khóa đào tạo diễn ra trong thời gian tối đa 3 tháng, sẽ giúp các bạn có đầy đủ các thông tin về Fsoft, được bổ sung các kiến thức, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng làm việc tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình trong Fsoft.
- Sau khóa học, các bạn Tân binh sẽ có khả năng làm thuần thục các công việc trong các dự án, dựa trên nền tảng ngôn ngữ lập trình C/C++

B. Mô tả chương trình học


Chương trình đào tạo bao gồm 4 bước chính, tập trung vào:
- Giới thiệu về Công ty: tổ chức, văn hóa, con người, hệ thống các quy định, chính sách, vv.
- Bổ sung các kiến thức, kỹ năng, quy trinh cơ bản của các giai đoạn trong quá trình phát triển phần mềm: phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử.
- Bổ trợ kiến thức kỹ năng lập trình SQL và C/C++
- Rèn luyện, thực hành các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc trong dự án đặc thù của Fsoft, tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình làm việc của Công ty.

C. Yêu cầu đối với ứng viên

1. Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật máy tính, Điện tử-Viễn thông, Điều khiển-Tự động hóa, Điện-Điện tử
2. Có hiểu biết các kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan đến lập trình C và lập trình nhúng
3. Tiếng Anh trình độ tương đương TOEIC 350 điểm trở lên

D. Compensation and Benefits


3M-7M, tùy theo kết quả học tập

E. Khai giảng khóa đào tạo

20-4-2012 và 5-5-2012

F. Nơi đào tạo

Hà Nội

G. Số lượng: 40


H. Hồ sơ ứng viên đủ điều kiện tham gia đào tạo

Bản mềm: CV (theo mẫu), bảng điểm - nộp trước khi ET
Bản cứng: sơ yếu lý lịch, bản sao bằng tốt nghiệp, vv. - nộp khi lên ký HĐ với Fsoft (~3 ngày trước khi bắt đầu)

If you are interested in one of these positions, please send an email with your detailed resumes attached to us as soon as possible, prefer before 15-Apr-2012
FPT Software Center of Training and HR Development
The 4th flr, Toyota My Dinh bldg, 15 Pham Hung str., Cau Giay Dist., Hanoi
+84 904 837 836 l Tel: +84 4 3795 9028 (ext. 140)
Email: anhltv@fsoft.com.vn
Website: www.career.fpt-software.com