Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thông báo Kế hoạch khám sức khoẻ cho tất cả các em sinh viên trước khi tốt nghiệp hệ đại học chính qui khoá 52:
TT Ngày Sáng Chiều
1. Ngày 03/04 Kinh tế năng lượng
Quản lý CN; Quản trị DN
Quản trị Marketing; Quản trị Tài chính
KT năng lượng 1 ÷ 2; Máy &TB NLạnh 1 ÷ 2 ; CN Dệt; CN May&TT
2. Ngày 04/04 Toán tin 1 ÷ 2
Các lớp KSCLC; KSTN; CTT.Tiến
CN Sinh Học A ÷ B
Máy Thực Phẩm; Thực Phẩm Pháp
Thực Phẩm 1 ÷ 3
CN&QL môi trường, Kỹ thuật MT
3. Ngày 05/04 Các lớp D01 ÷ D08
SPKT: Cơ khí-Điện-Điện tử-Tin học
Động cơ ; Kỹ thuật hàng không ; Kỹ thuật tàu thuỷ ; Máy và tự động thuỷ khí
Ô tô A ÷ B
4. Ngày 06/04 CN Hàn; Máy chính xác; Sản phẩm chất dẻo; Gia công áp lực
Cơ điện tử 1 ÷ 4
Chế tạo máy 1 ÷ 8
5. Ngày 09/04 CN Điện hoá; CN Giấy; CN In; CN Silicat; CN Vô cơ; Hoá dược; Hoá lý
Hoá dầu 1 ÷ Hoá dầu 2
Máy hoá; Polyme; Quá trình thiết bị
AS1 ÷ AS2; IS1 ÷ IS3
6. Ngày 10/04 CN phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính; Tin pháp Truyền thông & Mạng máy tính
CN Đúc; CN Vật liệu; Cán kim loại; Kỹ thuật gang thép; Nhiệt luyện; Kim loại màu
7. Ngày 11/04 ĐK Tự động 1 ÷ 2
Đo lường TH 1 ÷ 2
Hệ thống điện 1 ÷ 3
Thiết bị điện 1 ÷ 2
Tự động hoá 1 ÷ 3
8. Ngày 12/04 Điện tử 1 ÷ 8
Các SV khác còn lại…
Điện tử 9 ÷ 11; Điện tử Y sinh
KT Hạt nhân&VLMT
Kỹ thuật ánh sáng; Vật liệu điện tử; Vật lý
+ Thời gian khám: Buổi sáng: Từ 7h30; Buổi chiều: Từ 13h30
+ Địa điểm: Trung tâm Y tế Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Số 6 Tạ Quang Bửu, điện thoại: 3.8692.400
Nhà trường yêu cầu các em sinh viên nghiêm chỉnh thực hiện Kế hoạch phân công trên để việc triển khai khám sức khoẻ đạt kết quả tốt nhất.
Chú ý: Khám sức khỏe trong năm cuối là một trong các thủ tục bắt buộc đối với sinh viên tốt nghiệp.
Nơi gửi:
- Trung tâm Y tế Trường {để ph/h};
- PHT-GS. Hà Duyên Tư {để b/c};
- Các lớp SV ĐH CQ K52 {để th/h};
- Đăng Cổng TT CTSV;
- Lưu CTCT&CTSV, V.Huyền.